رسم الگوی دامن راسته یا تنگ

سپیده معدنی
۱۳ آذر ۱۳۹۸
۰
3/5 - (4 امتیاز)
3/5 - (4 امتیاز)

الگوی دامن راسته یا تنگ  

در این آموزش قصد داریم نحوه رسم الگوی دامن راسته یا تنگ را بصورت کاملا کاربردی و بدون نیاز به پرو آموزش بدیم چون این الگو ها براساس اندام خانم های ایرانی طراحی شده و نیازی به پرو مجدد ندارد.

پایه و اساس رسم الگوی همه دامن ها ، الگوی دامن راسته یا تنگ میباشد و همانطور که در آموزش های بعد خواهید دید الگوی دامن فون ، الگوی دامن خمره ای ، الگوی دامن فون ساسون بسته و … بر پایه الگوی دامن راسته طراحی میشود.

 

قبل از شروع رسم الگوی دامن راسته یا تنگ باید به نکات زیر توجه کنید:

همه الگو های ما به صورت 1/4 رسم می شود.

یعنی شما برای رسم الگوی لباس های مختلف باید 1/2 الگوی پیش و 1/2 الگوی پشت را رسم کنید.

همه الگو ها بدون جای دوخت یا حق درز هستند،

که موقع برش باید حق درز را در نظر بگیرید

همچنین در نظر داشته باشید که همه الگو ها در سایز 38 آموزش داده می شود. چون که سایز 38 یک سایز مادر و استاندارد است.

 

برای رسم یک الگو به این اندازه ها نیاز داریم.

آموزش خیاطی

برای رسم الگوی دامن راسته یا تنگ نیاز  به اندازه فاصله سینه است .

مورد اول فاصله سینه است. فاصله سینه به فاصله ای بین دو مرکز سینه گفته می شود که ما در امتداد مرکز سینه جای پنس ها را مشخص می کنیم.

دومین مورد  اندازه دور کمر است که برای دور کمر گود ترین قسمت کمر را در نظر می گیریم  که در پیش،  هم راستا است با گودی آرنج و در پشت با قسمت برجسته آرنج.

سومین مورد اندازه دور باسن است که شامل برجسته ترین قسمت باسن می باشد.

مورد بعدی قد باسن بزرگ است که همین طور که در تصویر می بینید فاصله گود ترین قسمت کمر تا برجسته ترین قسمت باسن است.

مورد بعدی قد باسن کوچک است که معادل نصف قد باسن بزرگ می باشد.

و در آخر قد دامن به صورت دلخواه می باشد . که در این آموزش قد زانو را در نظر می گیریم که قد زانو در سایز 38 به اندازه 54 سانتیمتر است.

اندازه های استاندارد در سایز 38 که مطابق با جدول سایز بندی می باشد به شرح زیر است:

فاصله سینه 19 سانتیمتر

دور کمر 70 سانتیمتر

دور باسن 98 سانتیمتر

قد باسن بزرگ 20 سانتیمتر

قد باسن کوچک 10 سانتیمتر

قد دامن یا قد زانو 54 سانتیمتر

اندازه گیری در خیاطی

برای رسم الگوی پیش دامن راسته بایدطبق فرمول های زیر عمل کنیم:

فرمول های دامن راسته یا تنگ

رسم الگو پیش دامن  :

ابتدا یک خط افقی یا عرضی به اندازه 21/5 سانتیمتر از فرمول دور کمر بدست آوردیم را رسم می کنیم.

بعد با استفاده از خط کش گونیا خط طولی ، همان طور که در تصویر می بینید به اندازه 54 سانتیمتر عمود میکنیم .

حالا اندازه های طولی رو روی خط طولی مشخص می کنیم.

اولین نقطه ، نقطه باسن کوچک می باشد که طول آن 10 سانتیمتر است.

دومین نقطه ، نقطه باسن بزرگ که معادل 20 سانتیمتر است.

 توجه داشته باشید که همه اندازه ها از نقطه 0 شروع می شود. یعنی از نقطه 0 اندازه گیری می کنیم.

الگوی پیش دامن راسته

در ادامه باید یک خط به طول 25/5 سانتیمتر که از فرمول دور باسن به دست آمده  را  روی نقطه باسن بزرگ عمود کنیم . 

دامن راسته دامنی است که گشادی دمپای آن برابر با دور باسن است. بنابراین دمپای دامن را از خط قد دامن به اندازه 25/5 سانتیمتر عمود می کنیم . انتهای قد دامن را به باسن وصل کرده و در ادامه خطی به نقطه باسن کوچک عمود می کنیم. اندازه خط باسن کوچک باید مقداری باشد که به خط پهلو مماس شود . بنابراین بعد از رسم خط پهلو آن را  ادامه می دهیم.

الگوی پیش دامن تنگ

رسم پنس :

برای رسم پنس در پیش دامن به اندازه 9/5 سانتیمتر که همان نصف فاصله سینه است رو روی خط عرضی کمر علامت می زنیم . از اون جایی که طول پنس در پیش 3  سانتیمتر است. به اندازه 1/5 سانتیمتر در اطراف نقطه اصلی پنس علامت می زنیم . سپس  نقطه اصلی پنس را به باسن کوچک عمود می کنیم . نقاط اطراف را به خط مرکزی در باسن کوچک وصل می کنیم .

الگوی دامن

تکمیل خط کمر :

 برای اینکه قوس کمر را روی خط کمر ایجاد کنیم .کافی است یک سانتیمتر به صورت عمود از خط کمر بالا برویم و آن را به نقطه وسط پنس وصل کنیم .

رسم الگوی دامن

رسم خط  پهلو و کامل کردن الگو پیش :

 برای رسم خط پهلو با استفاده از خط کش باسن یک خط منحنی از باسن بزرگ به بالای نقطه 1 سانتیمتری در کمر رسم می کنیم.

در ادامه خط باسن کوچک را ادامه می دهیم تا به خط پهلو مماس شود.

خط مرکزی الگوی پیش رو CF و خط پهلو رو SSF  نام گذاری می کنیم.

الگوی دامن راسته یا تنگ

 

رسم الگو پشت دامن راسته یا تنگ :

توضیح : الگوی پشت دامن یکسری تفاوت ها با الگوی پیش دارد.

اولین تفاوت در این است که الگوی پشت 1 سانتیمتر کوچک تر است.

به این دلیل که درز دامن به سمت عقب کشیده شود که وقتی از روبه رو نگاه می کنید دید خوبی داشته باشد.

فرمول های مورد نیاز جهت رسم الگوی پشت دامن راسته:

فرمول الگوی دامن راسته

رسم کادر الگوی پشت دامن راسته یا تنگ :

مانند الگوی پیش ابتدا یک خط افقی یا عرضی  به اندازه ی 19/5 سانتیمتر که از فرمول دور کمر بدست آوردیم را رسم می کنیم.

بعد با استفاده از یک خط کش گونیا خطی را به آن خط اولیه عمود می کنیم . به اندازه 54 سانتیمتر یا همان طول زانو.

الگوی خیاطی

حالا اندازه های طولی را روی  خط طولی مشخص می کنیم.

اولین نقطه ، نقطه باسن کوچک است. که معادل 10 سانتیمتر بود.

دومین نقطه ، نقطه باسن بزرگ است،که معادل 20 سانتیمتر است.

توجه داشته باشید همان طور که قبلا گفتیم همه ی اندازه ها از نقطه 0 است که در این تصویر با رنگ زرد مشخص شده اندازه گذاری می شود.

در ادامه باید یک خط به طول 23/5 سانتیمتر که از فرمول دور باسن به دست آوردیم را  روی نقطه ی باسن بزرگ و در دمپای دامن به همان اندازه از قد دامن عمود کنیم.

سپس انتهای قد دامن را به باسن وصل کرده و در ادامه خطی به نقطه باسن کوچک  عمود می کنیم .

آموزش خیاطی

رسم گودی کمر و پنس:

 تغییر بعدی درالگوی پشت دامن راسته ، رفع گودی کمر  روی دامن است.

ابتدا 1/5 سانتیمتر از نقطه صفر روی خط کمر داخل می شویم  و به نقطه باسن بزرگ روی خط طولی وصل می کنیم .

فاصله ی پنس روی خط کمر 9/5 سانتیمتر است.

توجه داشته باشید که مانند الگوی پیش از نقطه ی 0 علامت گذاری می کنیم .

 حالا ما باید این 1/5 سانتیمتر که از دور کمر کم شده  را جبران کنیم .

برای همین ما اندازه پنس رو 1/5 سانتیمتر در نظر می گیریم.

تغییر بعدی طول اندازه پنس است که در پشت 2 سانتیمتر بزرگ تر از الگوی پیش است.

سپس ادامه ی پنس رو رسم می کنیم.

الگوی دامن

رسم نقاب زیپ دامن راسته یا تنگ :

برای رسم نقاب زیپ دامن راسته یا تنگ ما باید روی نقطه گودی کمر و نقطه باسن بزرگ و انتهای قد دامن 3 سانتیمتر به سمت بیرون به صورت گونیا یک خط رسم کنیم.

نکته:  در نقطه گودی کمر از خط گودی کمر که اینجا با رنگ آبی مشخص شده گونیا می کنیم. در آخر این نقاط رو به هم وصل می کنیم.

الگوی دامن زنانه

رسم خط پهلو و قوس کمر :

مانند الگو پیش 1 سانتیمتر از انتهای خط کمر بالا می رویم . و به خط وسط پنس وصل می کنیم.

برای رسم خط پهلو از خط کش باسن استفاده می کنیم .خط باسن کوچک را هم امتداد می دهیم تا به خط پهلو مماس شود.

خط مرکزی پشت را CB  می نامیم و خط پهلو  را SSB  .

الگوی پشت دامن تنگ

پایان رسم الگوی دامن راسته

الگوی دامن راسته یا تنگ

 

آموزش ویدیویی رسم الگوی دامن راسته یا تنگ

مشاهده ویدیو

 

برای آموزش های بیشتر به پیج اینستاگرام ما سر بزنید یا روی این جمله کلیک کنید.

دیدگاه ها

 1. سیما عمرانی :

  ممنون می شم اگر با موضوع نکات مهمی که برای یادگرفتن و آموزش صفر تا صد خیاطی در منزل باید به اون ها توجه کنیم ویدیو هم بزارید.

  • سپیده معدنی :

   سلام، سعی می کنیم حتما به زودی ویدیوی آموزشی مربوط به این موضوع رو هم آماده کنیم.

 2. مریم :

  سلام خسته نباشی از توضیحات خوبتون .از چه طریقی میتوانیم به همه توضیحات خوبتون دسترسی داشته باشم

  • سپیده معدنی :

   سلام عزیزم
   پیج اینستاگرام و کانال آپارات و یوتیوب همه آموزشهامون هست

 3. فاطمه :

  شما کانال تلگرام ندارین؟

  • سپیده معدنی :

   فعلا نه عزیزم

 4. Salwa :

  سلام استاد امیدوارم حال تان خوب باشد.
  من خیلی علاقه مند خیاطی هستم. اما باسایز بندی و ترسیم الگو مشکل دارم . اگر جدول سایز بندی که شما در کار خیاطی تان استفاده میکنید با سایت تان به اشتراک بگذارید خیلی خرسند میشوم، ممنون از زحمات تان بهروز باشید.

  • سپیده معدنی :

   سلام عزیزم لطفا داخل واتساپ پیام بدید تا راهنماییتون کنم

یاری رسان شما در الگوسازی و دوخت