آموزش مجازی الگوسازی و دوخت ترم 1

جلسه اول: در این جلسه شما ابتدا آشنایی کلی با متد و برتری آن نسبت به بقیه متدها پیدا میکنید.بعد…

۰
تومان700.000